Případová studie

Brasche Immobilien - Mobilní Backend

Osobní vztahy a praktický přístup jsou klíčem k udržení spokojenosti zákazníků v jakémkoli odvětví. Pokud jde o nakládání s majetkem, jako je hlášení škod, je pro řešení problémů a přijímání správných rozhodnutí klíčová komunikace. S logikou v backend aplikaci a jednoduché mobilní aplikaci, která komunikuje s backendem prostřednictvím CRUDL API, je vývoj a udržování celého systému velmi jednoduché.
Naším úkolem je kompetentně a komplexně převzít všechny oblasti správy, pronájmu a prodeje vaší nemovitosti. Velký význam přikládáme zajištění co nejlepšího umístění na trhu a dlouhodobému zvyšování hodnoty prostřednictvím důsledné správy a péče o nemovitosti. Osobní kontakt i rychlé vyřízení vašich záležitostí pro nás byly vždy obzvláště důležité.
Překvapilo mě, jak rychle dokázali vytvářet nové aplikace. Měli jsme hotový back end se všemi potřebnými obchodními porocesy ještě předtím, než jsme se stihli dohodnout na uživatelském rozhraní mobilní aplikace.
Manažer
Problém

Správci objektů potřebovali způsob, jak efektivně shromažďovat informace ze stovek objektů, včetně hlášení škod a postřehů z každodenních cest, a udržovat spojení se zákazníky.

Řešení

Byla vyvinuta nová mobilní aplikace, která naplňuje back end, aby efektivně poskytovala včasné informace pro zaměstnance společnosti. Správci objektů a pracovníci údržby dostávají informace o problémech v objektech. Díky připojení API se všechny fotky a informace dostanou do mobilní aplikace. Správné a aktuální informace jsou prostřednictvím aplikace předávány pracovníkům údržby. Celkove se velmi zjednodušilo vytváření zpráv o závadách a správa objektů.

Vývoj s Jetveo
316 hodin

Budete v dobrých rukou

Přizpůsobený onboarding

Onboarding, který je jedinečný pro cíle vaší společnosti a týmu.

Pružné ceny

Nejrychlejší a nejefektivnější způsob digitalizace společnosti bez skrytých poplatků.

Prioritní podpora

Získejte specializovanou podporu a poradenství od našeho specializovaného týmu.