Tvořte Rychle.
Bez Omezení.

Jetveo: Programování 4.0


Low-code platforma a jazyk C# pro pravé vývojáře. Vytvářejte a spouštějte podnikové aplikace za zlomek času ve známém prostředí.

Low-code vývoj
Flexibilita programování
Moderní uživatelské rozhraní
Nasazení jedním kliknutím
Tržiště a hotové šablony
Bezpečnost na všech úrovních
Soulad s právními předpisy
Jednotný monitoring

Jak to funguje?

Vývojáři mohou definovat datový model, upravovat uživatelské rozhraní, vytvářet pracovní postupy a obchodní logiku, nebo psát vlastní kód. Jakmile jste připraveni, můžete novou aplikaci vydat a spustit.

Vývoj

Vývojáři definují aplikace prostřednictvím portálu pro správu Jetveo. Definice aplikace se nazývá aplikační balíček a skládá se především z:

  1. Databázových entit
  2. Popisu uživatelského rozhraní
  3. Definice obchodní logiky
  4. Vlastní kód a integrace

Platforma podporuje verzování a větvení balíčků známým způsobem podobným systému git.

Datový model a ukládání

Definice datových entit ve vizuálním návrháři datového modelu.

Vícenásobná dědičnost prostřednictvím sdílených aspektů pro skvělou opakovanou použitelnost dat a logiky.

Platforma zvládá všechny úlohy správy databáze, dokonce i migrace mezi verzemi aplikace.

Aplikace používají backend databáze SQLite s vlastní transakční vrstvou. To nám umožňuje zjednodušit nasazení a rozložit zátěž v horizontálně škálovaných scénářích.

Uživatelské rozhraní a vizualizace

Definujte rozložení a polohu jednotlivých atributů a součástí.

Pro každou komponentu můžete napsat výrazy pro její viditelnost nebo přístupnost.

Nastavte výchozí hodnoty nebo omezte dostupné možnosti na základě své obchodní logiky.

Pomocí validátorů se ujistěte, že máte data ve správném formátu a kvalitě.

Programovací model

Jako programátor máte k dispozici jazyk C# a celou platformu .NET 6. Použijte vlastní knihovnu DLL sestavy nebo přidejte balíček NuGet prostřednictvím vestavěného vyhledávacího rozhraní NuGet.

Administrace poskytuje úplné zkušenosti s kódováním pomocí návrhů kódu, signatur metod a pomocníky pro dokumentaci. Všechny změny v definicích jsou okamžitě k dispozici v kódu.

Platforma poskytuje vývojářům různá interní rozhraní API. Například:

  1. LINQ pro entity databáze
  2. Aplikační API (konfigurace a funkce, nároky na zabezpečení, šablony obsahu, vložené zdroje,...).
  3. Document API pro atributy dokumentů, které umožňuje připojovat nové soubory nebo přistupovat k jednotlivým revizím.

Infrastruktura a nasazení

Každý aplikační balíček lze nasadit do řady jednotlivých instancí (typicky Dev/Production/Feature instance).

Všechny aplikace běží v kontejnerech Docker pro maximální bezpečnost a izolaci. Platforma podporuje také nasazení v lokálních prostředích (spustitelné soubory pro Linux nebo Windows).

Škálování

Aplikace můžete škálovat horizontálně (stejná aplikace pro více různých klientů) i vertikálně (více prostředků pro vaši aplikaci)

Vytvořte si různé verze vaší aplikace kdy si vaše změny nejprve otestujete na vaší DEVELOPMENT instanci, následně předáte klientovy k akceptaci na STAGING instaci a po odsouhlasení aktualizujete PRODUCTION instanci.

Mějte jeden produkt a vytvořte si konfigurovatelnou instaci pro každého vašeho zákazníka.

Aplikace

Platforma Jetveo vytváří celé funkční webové aplikace. Aplikace jsou samostatné .NET 6 webové aplikace s CQRS architekturou a vlastní databází.

Výsledné aplikace jsou plně responsivní a rychlé, případné změny můžete velmi rychle a jednoduše zapracovat.Reference

Díky moderním softwarovým řešením pomáháme firmám v každém oboru rychleji růst.

Budete v dobrých rukou

Přizpůsobený onboarding

Onboarding, který je jedinečný pro cíle vaší společnosti a týmu.

Pružné ceny

Nejrychlejší a nejefektivnější způsob digitalizace společnosti bez skrytých poplatků.

Prioritní podpora

Získejte specializovanou podporu a poradenství od našeho specializovaného týmu.